Jogi nyilatkozat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az alábbi felhasználási feltételek (“a továbbiakban: Felhasználási Feltételek”) alkalmazandóak mindenkire, aki belép a https://www.csatlosart.hu webhelyre, ideértve különösen de nem kizárólagosan a főoldalt és valamennyi, ezen domain név alá tartozó oldalt és ezek teljes tartalmát („a továbbiakban együtt: Weboldal”). A jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) minősül mindenki, aki a Weboldalra belép vagy azt más módon használja.

A Weboldalt, Csatlós Barbara Brigitta vállalkozó (székhely: 1012 Budapest, Várfok utca 12., adószám: 8404111626, telefon: +36 30 3828032, e-mail: csatlosbarbara@yahoo.com üzemelteti.

A tárhelyszolgáltató: C-Host Kft., (székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.), e-mail: info@nethely.hu, web: https://www.nethely.hu.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztathatjuk. A megváltozott Felhasználási Feltételeket a Weboldalon közzétesszük. az utolsó módosítás időpontjának a dokumentumon való megjelölésével. Kérjük, hogy a Weboldalon ellenőrizze a Felhasználási Feltételek esetleges változásait.

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALTAKAT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ELFOGADJA.

Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételek bármilyen módosítását követően használja a Weboldalt, úgy a Weboldal használatával a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

2.1 A Weboldal és a Weboldal tartalmának védelme

A Weboldal, azaz a Weboldal felépítése, megjelenítése, grafikai standardjai és teljes tartalma (például az adatbázisok, szövegek, ábrák, grafikák, logók, rajzok, képek stb.) szerzői jogi védelem alatt áll (a továbbiakban: “Mű” vagy ”Művek”).

A Mű, illetve Művek kizárólagos jogosultja vagy engedélyezett felhasználója az Országos Bírósági Hivatal. A Felhasználó nem jogosult többek között arra, hogy a Művet, a Műveket vagy azok egy részét bármely módon vagy mértékben anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre, összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse.

2.2 Védjegyek és logók védelme

A Weboldalon feltüntetett valamennyi védjegy és logó oltalom alatt áll.

A Felhasználó a védjegyek és logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a jogosult kifejezett engedélye esetén jogosult.

3. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy nem hasznosítja a Weboldal adatait, tartalmát, a Weboldalt és az ezekből (ezek bármelyikéből) létrehozott származékos művek egyetlen elemét sem, illetve a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja.

4. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

A Weboldalon található anyagok elütéseket tartalmazhatnak, ezek tekintetében sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal sem a szolgáltató, sem az üzemeltető.

5. HIVATKOZÁSOK

A Felhasználó a Weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Csatlós Barbara nem felelős sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kárért (beleértve a sérelemdíjat is) vagy költségért, amit a hivatkozott weboldalakon elérhető bármilyen tartalommal összefüggésben merül fel.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy megfeleljen mind a jelen, mind a hivatkozott weboldalak felhasználási feltételeinek.

6. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem irányul arra, hogy korlátozza a Felhasználó bármely jogát, amely jogszerűen nem korlátozható.

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jogot kell alkalmazni.

A Felhasználási Feltételek értelmezésére, a Felhasználási Feltételekből eredő vagy azzal összefüggő bármely vita vagy igény esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

7. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha a Felhasználási Feltételekkel vagy a Weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hogy a csatlosbarbara@yahoo.com email címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kövess engem
„A képet az ember nem gondolja el, és nem rögzíti előre, amíg készül, követi a gondolat mozgását. Készen is tovább változik; annak lelkiállapota szerint, aki nézi. A kép él, mint az élőlény, változik a mindennapi élet követelményei szerint. Ez természetes, mert hiszen a kép csak az által él, aki nézi.“
— Pablo Picasso

KÖVESS ENGEM

1012 Budapest, Várfok utca 12.

+36 30 382 8032

FEL
KOSÁR 0